Menu Close

Logopedų veikla

Logopedo veiklos kryptys:

Visapusiškai vertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą.

Mokymosi sutrikimus ir sunkumus įvertina dirbdamas komandoje su kitais specialistais.

Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).

Teikia rekomendacijas tėvams, (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.

Teikia metodinę pagalbą įstaigų specialiojo ugdymo komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.

Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta specialioji pagalba.

Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

Padeda įveikti kalbos sutrikimus vaikams.

Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais.

 

Kas gali kreiptis į logopedą?

Tėvai, pastebėję vaiko kalbos raidos trūkumus, pedagogai dėl vaikų mokymosi sunkumų.

Skip to content