Menu Close

Psichologų veikla

Psichologo veiklos kryptys:

Įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Teikia rekomendacijas dėl tolesnio ugdymo ir psichologinės pagalbos.

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus), pedagogus ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Veda seminarus mokyklos bendruomenėms, skaito paskaitas, rašo straipsnius, atlieka psichologinius tyrimus. Rengia ir teikia metodines rekomendacijas mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių problemų sprendimo klausimais. Domisi psichologijos mokslo naujovėmis ir jas diegia savo darbe.

Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti. Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

 

 

Skip to content