Menu Close

Apie mus

  

Mažeikių rajono PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (besimokantiems pagal individualizuotą ugdymo programą iki 21 m.), konsultuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus. Mažeikių r. pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1995 m. Nuo 2005 m.  ji veikia kaip savarankiška Savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga.

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos sritys:

  Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas.

Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas.

 Psichologo, specialiojo pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo) ir socialinio pedagogo pagalba mokiniams (vaikams).

 Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas.

 Prevencinė veikla.

 Švietėjiška veikla.

Į Mažeikių rajono pedagoginę psichologinę tarnybą gali kreiptis:

  • vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • pats vaikas;
  • pedagogai, kuriems kyla problemų dirbant su vaiku.

 

REGISTRACIJA:

Dėl psichologo konsultacijų ir pedagoginio psichologinio įvertinimo prašome registruotis iš anksto tel. (8 443) 20 341. 

I-IV 8.0017.00, V 8.0015.45 (pietų pertrauka 12.0012.45)

     

   

Skip to content