Menu Close

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų vidutinis 2022 metų IV ketvirčio  darbo užmokestis 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2022 metų vidurkis

2022 metų IV ketvirčio vidurkis

Direktorius

1

*

*

Sekretorius

1

*

*

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

1

*

*

Vyresnysis buhalteris

1

680

804

Specialusis pedagogas

2

2290

2955

Logopedas

2

2122

2503

Socialinis pedagogas

1

2189

2751

Psichologas

3

2407

3051

Specialistas tarpinstituciniam bendradarbiavimui

1

*

*

Valytojas

1

300

321

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 

 

Skip to content