Menu Close

Apie mus

  

Mažeikių rajono PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (besimokantiems pagal individualizuotą ugdymo programą iki 21 m.), konsultuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus. Mažeikių r. pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1995 m. Nuo 2005 m.  ji veikia kaip savarankiška Savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga.

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

Tarnybos uždaviniai:

  •  kuo ankščiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP), psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;
  • stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
  •  padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

Į Mažeikių rajono pedagoginę psichologinę tarnybą gali kreiptis:

  • vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • pats vaikas;
  • pedagogai, kuriems kyla problemų dirbant su vaiku.

REGISTRACIJA:

Dėl psichologo konsultacijų, pedagoginio psichologinio įvertinimo, brandos vertinimo prašome registruotis iš anksto tel. (8 443) 20 341. 

I-IV 8.0017.00, V 8.0015.45 (pietų pertrauka 12.0012.45)

    

Skip to content