Menu Close

Vykdomos programos

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI 

Mokymai skirti tėvams, auginantiems 3–10 metų vaikus. Vaiko poreikių ir elgesio supratimas padeda tėvams sėkmingai jiems atliepti, įgyti reikalingų įgūdžių, padedančių ne tik reguliuoti vaiko elgesį, bet ir kurti ilgalaikius tarpusavio pagarba paremtus santykius.

Mokymų tikslas – suteikti tėvams / globėjams žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, efektyvius būdus saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus bei juos valdyti sudėtingose situacijose, naudoti metodus užkertančius kelią netinkamam vaikų elgesiui.

Trukmė 6 užsiėmimų ciklas. Grupės dydis  6–8 tėvai.

Mokymų temos:

 • vaiko raida ir elgesys;
 • geresnio ryšio su vaiku kūrimas;
 • jausmų supratimas ir valdymas;
 • pozityvi disciplina.

Mokymus veda socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė.

Mokymai nemokami. Mokymai organizuojami mišriu būdu, laikas derinamas su tėvais.

Registracija vykdoma  tel. (8 611) 43 681


 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA 

Ankstyvosios intervencijos programos tikslas – kiek galima ankščiau pastebėti ir laiku suteikti ankstyvosios intervencijos paslaugas bei pagalbą jaunuoliams, vartojantiems alkoholį ar narkotikus.

Ankstyvosios intervencijos programa yra skirta rizikingos elgsenos asmenims (nuo 12 iki 18 metų amžiaus), kurie eksperimentuoja / nereguliariai vartoja psichoaktyvias medžiagas (išskyrus tabaką), bet neturi išreikštų priklausomybės požymių, ir kuriems:

 • netinka bendrosios prevencijos metodai;
 • nėra ilgo alkoholio ar narkotikų vartojimo sukeltų pasekmių;
 • per anksti taikyti gydymą dėl priklausomybės.

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro:

 • Pradinis pokalbis (dalyvaujant jaunuoliui ir atstovams pagal įstatymą);
 • 8 val. trukmės praktiniai užsiėmimai grupėje;
 • Baigiamasis pokalbis.

Dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje yra nemokamas ir konfidencialus.

Norint patekti į Ankstyvosios intervencijos programą Mažeikių mieste, galima kreiptis į:

Mažeikių r. pedagoginę psichologinę tarnybą         Mažeikių Visuomenės sveikatos biurą

Naftininkų g. 9, Mažeikiai (III aukštas)                                  Naftininkų g. 9, Mažeikiai (IV aukštas)

Registracija vykdoma                                                                   Registracija vykdoma

tel. (8 611) 43 681                                                                          tel. (8 443) 41 499


 

BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA 

Programa skirta tėvams pagal teismo nutarimą, kuriame skirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti kursuose.

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

Programos uždaviniai:

 • suteikti žinių apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus ir poreikius, problemines vaikų ugdymo situacijas, jų įveikimo galimybes, pozityvius drausminimo būdus, vaikų ir tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;
 • tobulinti tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius, gebėjimą tinkamai suvokti vaikų poreikius ir numatyti jų tenkinimo galimybes;
 • formuoti nuostatą siekti pozityvių santykių šeimoje, skatinti sąmoningai rinktis ir taikyti tinkamus vaikų auklėjimo būdus.

Programoje nagrinėjamos temos:

 1. Vaiko raidos ypatumai:
 • Vaikystė, paauglystė: fizinė, emocinė, socialinė ir kognityvinė vaiko raida, svarbiausi vaiko ir paauglio poreikiai bei jų pokyčiai.
 •  Suaugusio asmens ir vaiko psichologijos skirtumai ir dermės paieška.
 1. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje:
 • Efektyvaus tarpusavio bendravimo prielaidos: savęs pažinimas, savo jausmų, emocijų,  atpažinimas ir valdymas, empatija, aktyvus klausymas.
 • Problemų sprendimas ir konfliktų valdymas.
 • Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka vaiko elgesiui ir asmenybės raidai.
 • Vaikų auklėjimo stiliai: atlaidus, valdingas, autoritetingas, atsiribojęs.
 • Vaikų netinkamo elgesio priežastys ir jo valdymo būdai.
 • Pozityvus drausminimas: ribų nustatymas, natūralios ir loginės pasekmės, skatinimas ir drausminimas.
 • Konkurencija tarp brolių ir seserų.
 • Tėvų vaidmuo kuriant pozityvų bendravimą šeimoje.
 1. Probleminės vaiko ugdymo situacijos:
 • Smurto prieš vaikus rūšys, jo įtaka tolesnei vaiko raidai.
 • Vaikų ir paauglių delinkventinis elgesys: melavimas ir vagiliavimas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir kt.
 • Vaikų mokymosi sunkumai, mokyklos nelankymas, bendravimo su bendraamžiais problemos ir kitos su mokykliniu gyvenimu susijusios problemos. Švietimo pagalbos teikimo vaikams galimybės.
 • Tėvų tarpusavio konfliktų bei skyrybų poveikis vaiko psichologinei gerovei.
 1. Teisinė informacija.

 Programos trukmė: 20 valandų, 10 užsiėmimų (susitikimų) po 2 valandas.

 Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

 Kursų kaina  38 eurai.

 Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. (8 611) 43 681


 

SAUGAUS PRIERAIŠUMO (SAFE) MOKYMAI BESILAUKIANTIEMS TĖVAMS

Nuo pirmųjų kūdikio ir motinos santykių priklauso ne tik vaiko fizinė, pažintinė bei emocinė raida, bet ir gebėjimas užmegzti bei palaikyti vėlesnius santykius per visą gyvenimą…

Mokymų tikslas– mokyti tėvus, kad būtų išvengta su prieraišumo problemomis susijusių sutrikimų bei būtų išvengta iš kartos į kartą perduodamos traumuojančios patirties.

Mokymų programoje skiriamas dėmesys tėvų prieraišumo stiliui išsiaiškinti, nesąmoningiems lūkesčiams, baimėms įsisąmoninti. Mokoma atpažinti ir teisingai interpretuoti vaiko siunčiamus signalus ir tinkamai į juos reaguoti.

Supažindinama su vaiko psichinio vystymosi periodais, raidos uždaviniais. Aptariama ir tai, kaip patikimai paruošti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymui, mokyklai. Programoje skiriamas dėmesys poros santykiams pasikeitimų periodu, bendravimui trise. Mokoma atsipalaidavimo pratimų. Kiekvieno susitikimo metu grupėje turėsite galimybę pasidalinti patyrimu, pokyčiais, jausmais ir išgyvenimais, atsakyti į iškilusius klausimu.

Mokymus veda psichologė Inga Bareikienė.

Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. (8 615) 57998

 

Skip to content