Menu Close

Tarnybos veiklos sritys ir rūšys

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Tarnybos veiklos rūšys:

  • pagrindinė veiklos rūšis –  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitos švietimo veiklos rūšys:

-kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

-kitas mokymas, kodas 85.5.

  •  Kitos, ne švietimo veiklos, rūšys:

-nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

-kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

Skip to content