Menu Close

Korupcijos prevencija

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Korupcijos prevencijos 2024-2026 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

 

ATMINTINĖ. INFORMACIJOS APIE GALIMAS KORUPCIJOS APRAIŠKAS PATEIKIMO GALIMYBĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKLOS – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti: 

  • Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Linai Antanavičienei  (raštu, paštu) adresu: Naftininkų  g. 9, Mažeikiai; el. paštu mazeikiuppt.direktore@gmail.com  arba tel. +370 443 20 341.
  • Psichologei Ingai Bareikienei, atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje, el. paštu pptmazeikiai@gmail.com   arba tel. +370 443 20 341.
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Nerijui Rapšiui tel. +370443 90 684, mob. +370  656 43 141.
  • Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojui Artūrui Šaltkauskui tel. +370 443 95 330, mob. +370  640 30 911.
  • https://www.stt.lt/lt/infocentras, faksu +370 5 26 63 307.
  • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 26 63 333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

 

 

Skip to content