Menu Close

Tyrimai ir analizės

  • Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba atliko Mažeikių rajono ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui analizę. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Mažeikių r. ugdymo įstaigų  pasirengimą priimti ir ugdyti visus individualių skirtumų ir įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei numatyti tolesnius veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis įtraukiojo ugdymo link.

Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita.


Mažeikių rajono bendro lavinimo mokyklose ugdomų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių analizė

 

 

Skip to content