Menu Close

Tyrimai ir analizės

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba atliko Mažeikių rajono ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui analizę. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Mažeikių r. ugdymo įstaigų  pasirengimą priimti ir ugdyti visus individualių skirtumų ir įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei numatyti tolesnius veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis įtraukiojo ugdymo link.

Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita.


Mažeikių rajono 1-12 klasių mokinių, turinčių negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų 2020–2022 m. kiekybinė analizė

 

 

Skip to content