Menu Close

Teisės aktai

Nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius  specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, bendrąjį ugdymą:

Rekomendacijos:

Įstatymai

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Socialinė pedagoginė pagalba ir vaikų socializacija

Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir atestacija

Bendrasis ugdymas

Skip to content