Menu Close

Mokamos paslaugos

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA TEIKIA MOKAMAS PASLAUGAS:

  1. Mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams) negyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir/arba nesimokantiems Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose;
  2. Mokiniams (vaikams) besimokantiems Mažeikių rajono savivaldybės mokyklose, kuriose sudarytos galimybės gauti reikiamų švietimo pagalbos specialistų pagalbą, tačiau mokinių (vaikų) tėvai mokyklos specialistų teikiamų paslaugų atsisako ir kreipiasi į Tarnybą;
  3. Tėvams (globėjams, rūpintojams) veda bendravimo su vaikais tobulinimo kursai.

 

Mažeikių r. savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimas  Nr. T1-163  ,,Dėl pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tarnybos teikiamų paslaugų įkainiai:

Intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-III LT metodika (7 val.)  37,65 €
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS-III LT metodika (8 val.)  43,44 €
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika (1,5 val.)  23,17 €
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WIPPSI- IV metodika (2,5 val.)  14,48 €
Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika (3,5 val.)  17,38 €
Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas (3 val.)  11,58 €
Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas  11,58 €
Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas  11,58 €
Psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, neurologo konsultacijos (1 val.)  7,24 €
Specialiojo pedagogo, logopedo korekcinės pratybos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių  7,24 €
Grupinės psichologo, socialinio pedagogo konsultacijos (1 val.)  8,69 €
Paskaitos, seminaro, pranešimo, mokymų, kursų vedimas (1 val.)  21,72 €
Salės nuoma su konferencine įranga  11,58 €/val
Salės nuoma be konferencinės įrangos  5,79 €/val
Renginio (seminarų, kursų) organizavimas  5,79 €/val
Pažymėjimas  0,87 €
Kopijavimas, spausdinimas (1 lapas)  0,04 €
Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus  37,65 €

 

 

Skip to content