Menu Close

Tarnybos funkcijos

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijos:
  •  Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas.
  • Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų), pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas.
  •  Psichologo, specialiojo pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo) ir socialinio pedagogo pagalba mokiniams (vaikams).
  • Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas.
  • Prevencinė,  švietėjiška veikla.

 

 

Skip to content