Menu Close

Egzaminų pritaikymas specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS 

 Norint gauti PPT pažymą dėl egzaminų pritaikymo, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 2021 m. spalio  11 d. pasirašytas teisės akto, PUPP ir BE pritaikymo SUP turintiems mokiniams, pakeitimas. Atnaujintą dokumentą skaityti čia

Skip to content