Menu Close

Egzaminų, tarpinių patikrinimų pritaikymas specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams

Norint gauti PPT pažymą dėl  Brandos egzaminų, tarpinių patikrinimų pritaikymo, būtina iki 2023 m. spalio 27 d. pateikti šiuos dokumentus:

 • tėvams (globėjams, rūpintojams): prašymą  (atsisiųsti) (galima užpildyti atvykus į PPT);
 • mokyklai: 
  1. Mokinių, kuriems bus reikalingas pritaikymas sąrašą (atsisiųsti). 
  2. Papildomus dokumentus:
  Mokiniams, kuriems nustatyti:
  bendrieji mokymosi sutrikimai; specifiniai mokymosi (rašymo) sutrikimai  lietuvių kalbos mokytojas pateikia aprašą apie šias mokinio(-ių) daromas klaidas: akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių (p-b; t-d; k-g; s-š, z-ž, c-č, s-c, š-č, š-ž, s-z, dz-z, dž-ž), balsių (e-ė; i-y; u- ū), dvibalsių (ie-ei) balsių – dvibalsių (uo-o; ie-ė; ie-e) painiojimą; grafiškai panašių raidžių (p-b-d-g; ai-ia; ie-ei; ui-iu; uo-ou; u-n-m) painiojimą, veidrodinį raidžių rašymą.
  Mokiniams, kuriems nustatyti:
  įvairiapusiai raidos sutrikimai pateikti individualų mokinio ugdymo planą.

Pažymos išduodamos vadovaujantis  PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content