Menu Close

Konsultacinė, metodinė pagalba

Tarnybos specialistai teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą:

  • pedagogams vaikų ugdymo klausimais;
  • pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo SUP, psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų turintiems vaikams;
  • Vaiko gerovės komisijos nariams ir pedagogams įtraukiojo ugdymo klausimais;
  • pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
  • organizuoja sudėtingų atvejų aptarimų grupes, supervizijas.

Konsultacijos teikiamos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijų laiką būtina suderinti su Tarnybos specialistais iš anksto. KONTAKTAI

Skip to content