Menu Close

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos dirbančio socialinio pedagogo 2021 m. įgyvendinamos veiklos

Įgyvendinant NŠA vykdomo projekto Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas (Nr.09.2.2-ESFA-V-707-03-0001) veiklą Švietimo pagalbos plėtra nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu, Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirbančio socialinio pedagogo 2021 m. įgyvendinamos veiklos:

       vaiko įvertinimas;

    konsultacijos tėvams siekiant mažinti neigiamą socialinės aplinkos faktorių poveikį vaikų ugdymuisi;

       metodinis-informacinis konsultavimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams;

       mokymai tėvams įgyvendinant programą – Sėkmingas tėvystės gebėjimų ugdymas.

Skip to content