Menu Close

Socialinio pedagogo veikla

Socialinio pedagogo veiklos krytys:

Identifikuoja ir analizuoja socialines-pedagogines problemas.

Konsultuoja vaikus, tėvus ar teisėtus vaiko atstovus, pedagogus ir kitus ugdymo įstaigoje dirbančius specialistus, padeda spręsti iškilusius sunkumus.

Organizuoja grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems bendravimo, emocinių ir elgesio, mokymosi motyvacijos problemų.

Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.

Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį vaikams bei jų šeimoms. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

 

 

Kas gali kreiptis į socialinį pedagogą?

Šeimos, auginančios labai judrius, turinčius elgesio ir emocinių sunkumų vaikus bei siekiančios juos suprasti, padėti jiems, taip pat susiduriančios su vaikų auklėjimo sunkumais, bei norinčios juos įveikti.

Pedagogai, norintys efektyviau bendradarbiauti su šeimomis, drauge ieškant optimalių išeičių iš susidariusių probleminių situacijų.

Patys vaikai, paaugliai bei jaunuoliai, siekiantys pagerinti savo santykius su bendraamžiais, šeimos nariais.

Skip to content