Menu Close

Specialiųjų pedagogų veikla

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Vertina mokinių akademinį pasiekimų lygmenį, atitikimą ugdymo programoms.

Mokymosi negales ir sunkumus įvertina dirbdamas komandoje su kitais specialistais.

Siūlo ugdymo formą, būdus, įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikiama specialioji pedagoginė pagalba.

Konsultuoja tėvus, kaip namuose padėti vaikui.

Konsultuoja pedagogus pritaikytų, individualizuotų programų rengimo klausimais.

Konsultuoja specialiuosius pedagogus alternatyvių ugdymo būdų taikymo bei išvadų rašymo klausimais.

Konsultuoja mokyklų vaiko gerovės komisijas dėl organizacinių klausimų, dokumentacijos pildymo.

Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Mažeikių rajono ugdymo įstaigose.

 

Kas gali kreiptis į specialųjį pedagogą?

Tėvai, kai vaikui nesiseka mokykloje ir reikia specialistų pagalbos.

Pedagogai dėl mokinių konsultacijos PPT, dėl mokyklos ir specialistų bendradarbiavimo.

 

 

Skip to content