Menu Close

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams

Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams

Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo

Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams

Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas

Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams

Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams

Regos sutrikimą turintiems mokiniams

Skip to content