Menu Close

Įvyko seminaras „SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOJE GALIMYBĖS“

2016 m. vasario 18 dieną Mažeikių r. PPT salėje seminarą rajono švietimo įstaigų socialiniams pedagogams vedė tarnybos socialinė pedagogė metodininkė Vilma Šinkevičienė. Seminaro metu buvo analizuojami mokyklos VGK dokumentai, teikiami PPT dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo, taip pat aptartos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

{gallery}seminaras{/gallery}

Skip to content