Menu Close

Specialiųjų poreikių įvertinimas, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos nutraukimas

Kur tėvams (rūpintojams, globėjams) kreiptis dėl vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo?

Jei kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų), tačiau vaikas nelanko ugdymo įstaigos, tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl įvertinimo kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą.

Jei vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar bendrojo lavinimo mokyklą, tėvai savo iniciatyva dėl specialiųjų poreikių įvertinimo gali kreiptis į mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

 

Kaip vyksta vertinimas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje?

Kompleksinį įvertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Dažniausiai apsilankyti tenka tris, keturis kartus:

  • pas psichologą, kur atliekamas skirtingų intelekto funkcijų įvertinimas;
  • pas specialųjį pedagogą, kuris nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms;
  • pas logopedą, kuris įvertina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • pas socialinį pedagogą, kuris su tėvais (rūpintojais, globėjais) aptaria  vaiko socialines pedagogines problemas bei poreikius;
  • jei yra būtina įvertinti vaiko (mokinio) neurologinę būklę, siunčiama pas vaikų neurologą;

Atvykus paskutinį kartą, specialistas (-ai) pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) išsamias išvadas apie vaiko gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

 

Kur tėvams (rūpintojams, globėjams) kreiptis dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos nutraukimo?

Tėvams (rūpintojams, globėjams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Mokyklos vadovas apie tai raštu informuoja Tarnybą.

 

Skip to content