Menu Close

Švietimo pagalbos gavėjų ir logopedo pagalbos gavėjų sąrašų derinimas

Visos švietimo įstaigos mokslo metų pradžioje suderinimui į PPT turi pristatyti 2 sąrašus:

1. Iki rugsėjo 7 d. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą (į šį sąrašą įrašomi mokiniai, kurie yra įvertinti PPT).  ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti 

2. Iki rugsėjo 23 d. Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų sąrašą (mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų).  LOGOPEDO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti

3. Iki gruodžio 23 d. – abiejų sąrašų papildymus (jeigu yra mokinių, kuriems švietimo pagalba skirta po rugsėjo 1 d. ).

Skip to content