Menu Close

Vyko respublikinė konferencija

          Balandžio 4 d. Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko respublikinė konferencija ,,Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos dalyvius sveikino Mažeikių švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, kviesdamas visus priimti įtrauktį kaip iššūkį, ir tam rimtai ruoštis. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lina Antanavičienė paragino iš renginio išsinešti kuo daugiau žinių ir supratimo, kad artėjantis 2024 metų ruduo – tik dar vienas laiptelis vaikų gerovės ir lygių galimybių užtikrinimo link.

          Lietuvos įtraukties švietime plėtros viziją ir kryptį nuotolinio pranešimo metu apžvelgė Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas. Audronė Vadakojienė, Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė, pristatė  NŠA parengtą atmintinę apie tai, kokia turi būti įtrauki mokykla. Tarnybos direktorė Lina Antanavičienė pristatė Mažeikių rajono švietimo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui įsivertinimo ataskaitą. Specialioji pedagogė Rita Raustienė ir logopedė Audronė Neniškytė aptarė Švietimo pagalbos specialistų poreikį Mažeikių rajone, siekiant visų mokinių įtraukties ugdyme, analizavo šiuo metu parengtų psichologinės, pedagoginės pagalbos teikimo tvarkų  aprašų ir reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, kvalifikacijai aprašo projekto trūkumus. Balandis – autizmo supratimo mėnuo, todėl  net trys pranešimai buvo skirti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymui. Apie šių vaikų ugdymo galimybes kalbėjo Gintarė Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja, Joniškio vaikų l/d „Ąžuoliukas“ logopedė, specialioji pedagogė Jolita Čiutienė, Mažeikių l/d ,,Bitutė“ priešmokyklinės specialiosios grupės mokytoja Palmira Šaulienė ir Mažeikių l/d ,,Bitutė“ priešmokyklinės grupės mokytoja Zuzana Strakšienė. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo  skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė ir Mažeikių l/d ,,Žilvitis“ tiflopedagogė Rasa Jurkienė sudėliojo pagrindinius mokymo akcentus vaikų, turinčių klausos ir regėjimo negalių, sėkmei patirti.  Tėvų, auginančių vaikus su  judėjimo ir padėties sutrikimais, mintis konferencijos dalyviams perdavė tarnybos specialioji pedagogė, logopedė Ingrida Burbienė. Pranešimą tema ,,Pozityviai apie įtraukųjį ugdymą“ pristatė kolegė iš Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, logopedė Vilma Lukošienė. Patirtimi, kaip organizuoti ugdymą klasėje, kai joje mokosi įvairių sutrikimų turintys vaikai, dalijosi Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Virgina Zaksienė. Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytojos Angelė Kontenienė, Vilma Šiaulienė įvardino iššūkius, su kuriais susiduria specialiųjų poreikių mokiniai jų mokykloje, pasidalino sėkmės atvejais.

          Apibendrinant konferenciją buvo prieita vieningos nuomonės, kad baimė kyla iš nežinojimo, todėl tokie renginiai skatina bendradarbiavimą, bendrystę, supratimą, kad visi susiduriame su panašiomis problemomis ir tik komunikavimas, dalijimasis gerąja patirti padės siekti sėkmingos įtraukties.

Skip to content