Menu Close

Konferencija Telšiuose

Gegužės 10 d. Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė L. Antanavičienė ir logopedė, spec. pedagogė I. Burbienė dalyvavo  Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotoje konferencijoje ,, ĮTRAUKUSIS UGDYMAS ŠIANDIENOS MOKYKLOJE: KAS LEMIA SĖKMĘ? ” . Konferencijoje pristatyti VDU Švietimo akademijos ir kitų mokslininkų atlikti tyrimai, praktinės rekomendacijos, pasidalinta gerąja patirtimi.

Nuotrauka Telšių Žinios

Skip to content