Menu Close

2020 gegužės 19 d. – 2020 birželio 4 d. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursas

Nuo 2020 gegužės 19 d. iki 2020 birželio 4 d. Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės vedė nuotolinį specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursą Mažeikių Vytauto Klovos muzikos, Mažeikių dailės, Mažeikių choreografijos mokyklų mokytojams, vadovams. Šios programos paskirtis – suteikti mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Nuotolinis bendravimas kursų metu – priimtas ir įveiktas iššūkis mums visiems. Dėkojame už kantrybę ir suprantingumą.

Skip to content