Menu Close

2020 09 15 patvirtintos ugdymo organizavimo rekomendacijos mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas

Džiaugiamės ir dalinamės informacija: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino Ugdymo organizavimo rekomendacijas mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/019aae80f65c11eaa12ad7c04a383ca0

Skip to content