Menu Close

2021 m. gruodžio 2 d. nuotolinis pasitarimas

2021 m. gruodžio 2 d. Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės organizavo pedagogų nuotolinį pasitarimą dėl mokinių pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo organizavimo švietimo įstaigoje. Konsultaciją vedė logopedė Audronė Neniškytė ir specialioji pedagogė Rita Raustienė.

Skip to content