Menu Close

Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) IR S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis

2019 m. vasario 26 d. švietimo centre Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė Vilma Šinkevičienė vedė seminarą ,,ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS MODELIS (AIM) IR S.M.A.R.T. VAIKO GEROVĖS RIZIKŲ VERTINIMO ĮRANKIS“ rajono švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų  nariams. Dalyvavo 25 specialistai iš įvairių švietimo įstaigų. Seminaro tikslas- atpažinti rizikas vaiko gerovei ir reaguoti teikiant pagalbą ankščiau nei atsiranda problemos. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Ankstyvosios intervencijos modeliu (AIM), vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankiu – S.M.A.R.T.  tėvyste, jo galimybėmis. Mokėsi nustatyti vaiko gerovės rizikos veiksnius, apsauginius veiksnius, sudaryti pagalbos veiksmų planą. Aptarė specialistų bendradarbiavimo AIM modelyje  ir mokyklų VGK narių dalyvavimo vaiko gerovės ir šeimos paramos sistemoje galimybes.

Skip to content