Menu Close

Direktorė L. Antanavičienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje

Gruodžio 14 d. direktorė L. Antanavičienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietime. Pristatytos vykdomos, numatomos veiklos įtraukčiai nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos lygmenimis: minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimas, universitetų ir mokyklų bendradarbiavimas, lyderystė ir bendradarbiavimas su Vaiko gerovės komisijomis, mobilumas, lankstumas, prieinamumas. Aptarti išorinio teminio vertinimo  į pagalbą mokykloms pasirengiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą – rezultatai.

Skip to content