Menu Close

Pozityvios tėvystės mokymai

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI

Pozityvi tėvystė – tai vaikų auginimas, kuomet tėvai taiko efektyvius ir pagarbius vaikų elgesio įtakojimo būdus.

 

Pagrindiniai tėvų grupių tikslai:

 

ü  Suteikti tėvams/globėjams žinių apie pozityvią ir saugią tėvystę, mokyti veiksmingesnių būdų bendrauti su vaiku, atsiliepti į vaiko poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai.

ü  Padėti jiems dalintis patirtimi, idėjomis ir problemų sprendimais.

(tėvai sužinos, kad ir kitos šeimos patiria sunkumų auklėdamos vaikus, gaus naujų idėjų, kaip spręsti iškylančias problemas)

ü   Tėvai bus supažindinti su pagrindiniais tėvystės gebėjimais, kuriuos būtų galima taikyti namuose, auginant vaikus:

-pozityvesnio dėmesio rodymo ir gyrimo,

– daugiau alternatyvių būdų reaguoti į neigiamą elgesį (tokių kaip draudimas, ribų nustatymas koreguojančios instrukcijos ir atskyrimas).

ü  Suteikti informacijos, kur ieškoti pagalbos

(tėvai gaus informacijos apie įvairius pagalbos šeimai būdus)

 

* * * * * * * * *

 

v  Mokymai nemokami

v  Grupės dydis  6-8 tėvai

v  Mokymų trukmė: 12 val.

v  Susitikimų laikas 17.30-19.00 val. (laikas gali būti koreguojamas, numatomi  6 susitikimai, vieną kartą savaitėje)

v  Mokymus veda socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė ir psichologė Inga Bareikienė

v  Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel.nr.: 8 (443) 20341 el.p. pptmazeikiai@gmail.com

Skip to content