Menu Close

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 13 d. nauja PPT darbo organizavimo tvarka

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA NUO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 13 D.

 

           Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (nauja redakcija nuo 2021-07-01) 3.2.5 punkto 31.16 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1547 ,,Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662 ,,Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo“ (nauja redakcija nuo 2020-08-28) II skyriaus 6 punktu, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 13 d. specialistai teikia švietimo pagalbą, derindami kontaktinį ir nuotolinį veiklos būdus:

·   asmens mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginės, psichologinės asmenybės ir ugdymosi problemų, mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, vaiko brandumo mokyklai, specialiojo  ugdymosi skyrimas vykdomas tiesioginiu būdu;

 

·   psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba mokiniams (vaikams), specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų teikiama tiesioginiu ir (arba) nuotoliniu būdu;

 

·     informacinė, ekspertinė ir konsultacinė, koordinacinė pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams teikiama nuotoliniu būdu (nesant galimybės – tiesioginiu būdu).

 

PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE:

1. Priimami tik sveiki, nekarščiuojantys, nekosintys, nesergantys viršutinių kvėpavimo takų ligomis, klientai (vaikai, tėvai / globėjai, rūpintojai).

2.  Vaikai vertinimui, konsultacijai priimami tik su vienu jį lydinčiu asmeniu.

3. Tarnybos patalpose vyresniems kaip 6 m. amžiaus asmenims privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

4.  Būtina laikytis saugaus 2 metrų atstumo, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo.

Registracija ir išsamesnė informacija vykdoma telefonu (8 443) 20 341.

 

Skip to content