Menu Close

Įvyko du seminarai švietimo pagalbos specialistams

Seminaras ,,DARBAS SU NAUJOMIS SPECIALIOSIOMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS FONETINĖS RITMIKOS LAVINIMUI IR KALBOS UGDYMUI“.

Šį seminarą vasario 10 dieną vedė Mažeikių r. PPT logopedė metodininkė Audronė Neniškytė Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje susirinkusiems rajono logopedams, specialiesiems pedagogams. 

Seminaro metu buvo pristatytos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Specialiųjų mokymosi priemonių rengimas. II etapas“ lėšomis išleistos dvi specialiosios mokymo priemonės. 

„KALBOS UGDYMO KOMPLEKTAS“ skirtas logopedams. Komplektą sudaro 6 knygos, kuriose pateikta medžiaga apima visas kalbos sistemos ugdymo dalis. Medžiagos pagrindą sudaro iliustracijos. Tokio išsamaus, nuoseklaus leidinio logopedai dar neturėjo.

 

 

Seminaras „MOKYMOSI SUNKUMUS ĮVEIKIME KARTU” vyko vasario 24 dieną Mažeikių r. PPT salėje. Šį seminarą rajono socialiniams pedagogams vedė tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Rita Raustienė ir logopedė metodininkė Audronė Neniškytė.

Skip to content