Menu Close

Įvyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „VAIKO GEROVĖ MOKYKLOJE. KAS JĄ LEMIA ….“

 

savo įkūrimo 20-mečiui pažymėti 2015 m. balandžio 14 dieną Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje organizavo respublikinę metodinę – praktinę konferenciją „VAIKO GEROVĖ MOKYKLOJE. KAS JĄ LEMIA ….“. Jos tikslas – aktyvinti gerosios patirties sklaidą ir aptarti veiksnius, lemiančius vaiko gerovę mokykloje. Dalyviai buvo kviečiami pasidalinti mintimis šiomis temomis:

  • Vaiko sėkmė mokykloje. Kiek tai lemia šeima?
  • Mokytojo asmenybės, profesinės kompetencijos ir mokinių mokymosi sėkmės sąsajos.
  • Ugdymo formos ir būdai, suteikiantys galimybę mokiniams atsiskleisti, pažinti save, savo galimybes, pamatyti savo potencialą.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 švietimo pagalbos specialistų, pedagogų, ugdymo įstaigų vadovų, svečių. Buvo perskaityti 5 pagrindiniai pranešimai ir pristatyti 7 stendiniai pranešimai. Galite susipažinti su konferencijos programa.

 

Pagrindiniai pranešimai:

 

 

Nuotraukose pranešėjos Reda Kunickienė, Jurgita Vainauskienė, Aušra Kurienė,  Lilia Suchocka, Salvinija Lukšienė

 {gallery}Lektoriai{/gallery}

Stendiniai pranešimai:

 

  • „Geri skaitymo gebėjimai kaip mokinio sėkmės garantas. Kaip to siekti?“. Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Rita Raustienė, logopedė Audronė Neniškytė, specialioji pedagogė-logopedė Ingrida Burbienė
  • „IKT taikymo ugdymo procese galimybės“. Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės  Daiva Kaktavičiūtė, Raimonda Stanienė
  • „Šeimos vaidmuo ugdant sutrikusios klausos vaikus“. Mažeikių K.Jagmino pradinės mokyklos surdopedagogė Jolanta Jomantaitė
  • „Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje. Geroji patirtis Ventos gimnazijoje“. Akmenės r. PPT, Ventos gimnazijos psichologė Daiva Skirienė, Akmenės r. Ventos gimnazijos socialinė pedagogė Jūratė Mikelskienė
  • „Efektyvi pagalba mokiniui – mokyklos sėkmės rodiklis!”.  Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui ir socialiniam darbui Danutė Komovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Edita Buračienė,  socialinė pedagogė Ilona Grinkevičienė
  • „Ikimokyklinio amžiaus sutrikusios raidos vaikų sensomotorinės sistemos lavinimo svarba. Mažeikių lopšelio darželio „Bitutė“ patirtis“. Mažeikių lopšelio darželio „Bitutė” priešmokyklinės specialiojo ugdymo grupės pedagogė Vilija Štakonienė
  • „Bendradarbiavimas: Tėvai – pedagogai – specialistai”. Mažeikių lopšelio darželio „Eglutė” direktorė  Loreta Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Jasinskienė, specialioji pedagogė – logopedė Renata Tautvidė, logopedė Kristina Railienė, socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė.

 

Konferencijos metu Mažeikių r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus ir vyr. specialistė Ana Kelpšienė Mažeikių r. PPT veiklos 20-mečio proga apdovanojo tarnybos direktorę Salviniją Lukšienę ir ilgametes darbuotojas: socialinę pedagogę metodininkę Vilmą Šinkevičienę, specialiąją pedagogę metodininkę Ritą Raustienę, gydytoją vaikų neurologę Virginiją Berenienę. Nuotraukose – apdovanojimo akimirkos.

{gallery}darbuotojos{/gallery}

Toliau nuotraukose – konferencijos akimirkos, svečių sveikinimai.

{gallery}akimirkos{/gallery}

Skip to content