Menu Close

Visuomenės sveikatos programa „Nekentėk tyloje“

      Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai 2013 m. rugpjūčio – gruodžio mėn.  vykdo visuomenės sveikatos programą „Nekentėk tyloje“. Šia programa siekiama skatinti Mažeikių rajono mokyklų bendruomenės narių atsakomybę, kuriant saugią ir sveiką aplinką savo vaikams ir šeimoms nariams.

    Mažeikių rajono (Daubiškių, Renavo, Žemalės, Laižuvos) mokyklose vykdomos įvairios veiklos: socialinis pedagogas veda mokymus tėvams, psichologas skaito  paskaitas mokyklų bendruomenės nariams  apie vaiką žalojantį elgesį, tėvų, vaikų, patyrusių smurtą ar įtariamo smurto atvejais, konsultuoja individualiai, mokytoja konsultantė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimui teikia informaciją apie kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo ir privalomojo mokymo pradžios.

       Numatoma paruošti ir išleisti rekomendacinio pobūdžio prevencinę medžiagą tėvams apie būdus, padėsiančius tinkamai išreikšti ir suvaldyti savo jausmus.

 
Skip to content