Menu Close

2011 – PPT Tėvų metai. Mūsų veikla.

      Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos (LPPTVA)  iniciatyva 2011 –ieji metai skelbiami  Tėvų metais tarnybose. Asociacijos suvažiavime buvo priimta bendra veiklos programa, kurios tikslas – plėtoti tėvų, ugdymo įstaigų ir tarnybų specialistų bendradarbiavimą siekiant vaiko ugdymo gerovės. Būti tėvais šiandieniniame pasaulyje nėra lengva, todėl, specialistų pareiga padėti tėvams pasijusti kompetentingiems ugdyti savo vaiką. Gebėdami padėti vaikui tėvai tampa labiau pasitikintys, stipresni ir sėkmingesni. Tarnybos šiais metais skyrės didesnį dėmesį bendradarbiavimui su tėvais, jų švietimui. Specialistai  skaitė paskaitas, vedė mokomuosius užsiėmimus tėvų grupėms, rengė  metodines medžiagas, diskusijas rūpimais klausimais, teikė individualias konsultacijas.

 

Mažeikių r. PPT specialistų veikla 2011 metais pateikta lentelėse. Bendras dalyvių skaičius 534.

 

Psichologų veikla:

 

Veikla. Renginių  skaičius

Tema

 Grupinė psichoterapija tėvams.

17 užsiėmimų

  Asmenybės augimas ir bendravimas

 Seminarų ciklas tėvams auginantiems mažus vaikus „Kaip kalbėti, kad vaikai klausytųsi?”  

3 paskaitos

  Raidos tarpsnių ypatumai. Vaiko poreikių ir elgesio supratimas.

  Emocijų ir elgesio problemos, kaip elgtis sudėtingose situacijose.

  Kaip padėti vaikui išgyventi skyrybas.

 Seminarų ciklas tėvams auginantiems paauglius „Mokytis tėvystės nevėlu“.

3 paskaitos

  Paauglystės ypatumai. Kaip elgtis su bręstančiu vaiku.

  Emocijų ir elgesio problemos. Situacijų aptarimas.

  Kaip padėti paaugliui išgyventi skyrybas.

Paskaitos tėvams mokyklose.

8 paskaitos

 

  Pradinuko siekiai ir galimybės.

  Pradinuko poreikiai.

  Vaikų ir tėvų bendravimo pozicijos ir auklėjimo stiliai.

  Vaiko brandumas mokyklai.

  Adaptacija penktoje klasėje.

 Diskusija tėvams ir vaikams mokykloje. 1užsiėmimas

  Lengva ar sunku būti XXI a. tėvais?

 Diskusija vaikams mokykloje. 1užsiėmimas

  Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

 Paskaitos tėvams.

10 paskaitų

  Kaip padėti vaikui įveikti tėvų skyrybas.

  Vaiko baimės įvairiais amžiaus tarpsniais.

  Vaiko emocinė raida, poreikiai nuo 0-3 m.

  Vaiko emocinė raida, poreikiai nuo 3-6 m.

  Paauglystės ypatumai.

  Vaiko probleminis elgesys ir jo priežastys.

  Normalus vaiko seksualinis vystymasis.

  Pradinuko psichologinis pasaulis.

  Tėvų auklėjimo stiliaus įtaka vaikui.

  Kaip padėti vaikui įveikti netektis.

 Lankstinukai tėvams

 ,,Saugi vaikystė“, ,, Vaikų seksualumas“, ,, Tėvams apie skyrybas“, ,,Priklausomybė nuo kompiuterio“, ,,Mažylis bijo“.

 

Socialinio pedagogo  veikla:

 

Veikla.  Renginių  skaičius

Tema

 Mokymai tėvams: tėvystės įgūdžių ugdymo  programa.

 30 užsiėmimų (5grupės po 6 užsiėmimus)

  Būti tėvais smagu.

 Paskaitos tėvams mokyklose.

 4 paskaitos

 

  Kaip bendrauti su savo vaiku.

  Vaiko elgesys ir jo valdymas.

  Pozityvi tėvystė.

 Popietė tėvams, globėjams.

  3 užsiėmimai

  Būti tėvais smagu.

 Popietė seneliams. 1 užsiėmimas

  Vaikaičių auklėjimo ypatumai.

 Lankstinukas

  ,,Kaip mylėti savo vaiką“.

 

Specialiojo pedagogo veikla:

 

Veikla. Renginių  skaičius

Tema

 Paskaita tėvams.

 1 užsiėmimas

  Pažinimo procesų lavinimas per žaidybinę veiklą.

 Popietė tėvams.

 1 užsiėmimas

  Kad skaitymas vaikui taptų malonumu.

 Popietė seneliams.

 1 užsiėmimas

  Vaikų auklėjimo ypatumai.

 Lankstinukas

  ,,Skaitome kartu”.

                                                                                    

Skip to content