Menu Close

Viešos konsultacijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais

 Lietuvos įtraukties švietime centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras ir „Diemedžio“ ugdymo centras pradėjo nuolatines viešąsias konsultacijas, skirtas mokyklų vadovams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, klasių vadovams, auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams, tėvams (vaiko įstatyminiams atstovams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo ir pagalbos jiems teikimo klausimais. Norint gauti konsultaciją būtina išankstinė registracija.

 Lietuvos įtraukties švietime centras konsultuoja mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, ugdymo ir pagalbos jiems teikimo klausimais. Konsultacijos vyksta pirmą mėnesio antradienį, registracijos nuoroda nuotolinei konsultacijai: https://lisc.lt/kvieciame-i-viesasias-nuotolines-konsultacijas-apie-mokymosi-sutrikimus/.

 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras konsultuoja mokinių, turinčių regos sutrikimų, ugdymo ir pagalbos jiems teikimo klausimais. Konsultacijos vyksta paskutinį mėnesio antradienį, registracijos nuoroda nuotolinei konsultacijai: http://lasuc.lt/13858/.

 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius konsultuoja mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmą, netipinį autizmą, Aspergerio (Asperger) sindromą), ugdymo ir pagalbos jiems teikimo klausimais. Konsultacijos vyksta paskutinį mėnesio penktadienį, registracijos nuoroda nuotolinei konsultacijai: https://srvks.lt/lietuvos-akluju-ir-silpnaregiu-ugdymo-centro-sutrikusios-raidos-vaiku-konsultavimo-skyrius-kviecia-i-viesasias-nuotolines-konsultacijas/.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras konsultuoja mokinių, turinčių klausos sutrikimų, ugdymo ir pagalbos jiems teikimo klausimais. Konsultacijos vyksta paskutinį mėnesio ketvirtadienį, registracijos nuoroda nuotolinei konsultacijai: https://www.deafcenter.lt/kvieciame-i-viesasias-nuotolines-konsultacijos-apie-vaiku-turinciu-klausos-sutrikimu-ugdyma-klausos-lavinima-kalbos-mokyma/.

„Diemedžio“ ugdymo centras konsultuoja mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo ir pagalbos jiems teikimo klausimais.  Konsultacijos vyksta paskutinį mėnesio ketvirtadienį, registracijos nuoroda nuotolinei konsultacijai: https://www.diemedziougdymocentras.lt/kvie269iame-303-viescaron261sias-nuotolines-konsultacijas-mokini371-turin269i371-elgesio-ar-ir-emocij371-sutrikim371-ugdymo-ir-pagalbos-teikimo-klausimais-2023-2024-mm.html#/.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją

Skip to content