Menu Close

Specialistai dalyvavo mokymuose

Spalio 20 d. ir  23 d. specialiosios pedagogės I. Burbienė ir R. Raustienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose mokymuose, skirtuose gebėti naudotis naujai parengta 4-5 metų vaikų pasiekimų vertinimo priemone. Mokymai vykdomi įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001) veiklas.

Skip to content