Menu Close

VB-MAPP programos mokymai

Logopedė A. Neniškytė  lapkričio 7, 8, 13, 14 dienomis Vilniuje dalyvavo VB-MAPP programos, skirtos autizmą ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų kalbos ir socialinių įgūdžių vertinimo, individualizuotos ugdymo programos sudarymo, mokymuose.  Mokymus organizavo  Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama Europos Sąjungos socialinių fondų projekto 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001 „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” veiklas.

Skip to content