Menu Close

Prasidėjo mokytojo padėjėjo mokymai

Gruodžio 6 d. tarnybos specialistai Mažeikių švietimo centre pradėjo mokymus, skirtus mokytojo padėjėjams. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su vaiko psichologijos ir pedagogikos pagrindais, specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumais, profesinės etikos ir bendravimo psichologijos principais, ugdymo proceso organizavimo pagalbos pagrindiniais principais bei ugdytinių emocinio ir fizinio saugumo užtikrinimo aspektais, atliks savarankiškas užduotis bei įgis kompetencijų, reikalingų mokytojo padėjėjo darbe. Mokymus veda socialinė pedagogė D. Tiškuvienė, logopedė, specialioji pedagogė I. Burbienė, psichologės I. Bareikienė ir D. Diržinskė.

Skip to content