Menu Close

PPT vadovų metodinė diena

Gruodžio 8 d. direktorė L. Antanavičienė dalyvavo pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų (PPT) vadovų metodinėje dienoje, kurią organizavo Lietuvos įtraukties švietime centras. Susitikimo tikslas – aptarti aktualius Tarnybų veiklos organizavimo, mokinių registrų, švietimo pagalbos teikimo ir kitus klausimus.
Susirinkusius sveikino LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas.
LĮŠC direktorė Sandra Valantiejienė pristatė vykdomas veiklas, papasakojo apie išsikeltus tikslus, kalbėjo apie siekius būti atvirais ir prieinamais visuomenei.
Metodinės dienos metu kalbėta apie mokinių įvairovei atvirų klasių modelio įgyvendinimo perspektyvas, dirbtinio intelekto galimybes, vyko diskusija apie PPT veiklos perspektyvas.
Nuotrauka LĮŠC
Skip to content