Menu Close

Vaikų kalbos vertinimo metodikos mokymai

Gruodžio 1, 4 ir 11 dienomis tarnybos logopedės metodininkės I. Burbienė ir A. Neniškytė dalyvavo mokymuose, kaip naudotis  5-7 m. vaikų kalbos vertinimo metodika „Urtė ir Motiejus“. Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama Europos socialinio fondo projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ parengė 5-7 m. vaikų kalbos vertinimo metodiką „Urtė ir Motiejus“, kurios paskirtis yra identifikuoti vaikus, turinčius kalbos sutrikimą, taip pat pateikti orientacines vaiko kalbos vertinimo ribas, padedančias diferencijuoti galimą fonologinį kalbos sutrikimą, kalbos neišsivystymą ir jo lygmenis (nežymų / vidutinį / žymų).

Skip to content