Menu Close

Metodikos, skirtos vaikų disleksijai nustatyti ir įvertinti, mokymai

Tarnybos psichologės I. Bareikienė ir D. Diržinskė  š. m. lapkričio, gruodžio mėn. dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros, vykdomo Europos Sąjungos socialinių fondų projekto 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001 „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” mokymuose, kaip taikyti „Metodikos, skirtos vaikų disleksijai nustatyti ir įvertinti“, disleksijos atpažinimo testą ( DAT). Testo paskirtis – bendradarbiaujant su mokyklos psichologu nustatyti antrų klasių mokinių disleksijos sutrikimus.

Skip to content