Menu Close

Informacija dėl tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų pritaikymo 2023-2024 m.m.

Vadovaujantis BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas mokyklos vadovui teikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24 dienos.

Norint gauti  pažymą dėl tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų pritaikymo, tėvai prašymus, ugdymo įstaigos kitą reikalingą informaciją pedagoginei psichologinei tarnybai pateikia iki spalio 27 dienos.

Platesnę informaciją dėl PPT pažymos išdavimo skaitykite čia.

Skip to content