Menu Close

Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narių intervizijų grupė

2022-01-13 Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai dalyvavo Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narių intervizijų grupėje. Aptarta praėjusių metų veikla, pasidalinta patirtimi. Diskutuota apie PPT psichologų prioritetinės veiklos – psichologinio vertinimo kokybės galimybių gerinimą, siekiant užtikrinti geresnį specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių inkliuzinį ugdymą įstaigose.

Skip to content