Menu Close

Mažeikių rajono švietimo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui įsivertinimo ataskaita

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba atliko Mažeikių rajono ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui analizę. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Mažeikių r. ugdymo įstaigų  pasirengimą priimti ir ugdyti visus individualių skirtumų ir įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei numatyti tolesnius veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis įtraukiojo ugdymo link.  Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita.

Skip to content