Menu Close

Svarbi informacija tėveliams dėl vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo

Nuo 2018 m. rugsėjo bus pradėtas ugdymo ankstinimo procesas, tačiau ne privalomai, o suteikiant teisę tėvams patiems nuspręsti dėl jų vaiko leidimo į priešmokyklinę grupę vieneriais metais anksčiau – „priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai“.

Įsigaliojus naujam įstatymui, pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Taip pat įteisinta, kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Įstatymas numato, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo, jei nori sužinoti specialistų pastebėjimus ir rekomendacijas.

Taigi, tėveliai, neapsisprendžiantys ir norintys patikrinti vaiko brandą, privalo registruotis jau dabar, nes nuo liepos mėnesio specialistai atostogaus.

Skip to content