Menu Close

„Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijose: tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir praktinis taikymas“

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė Vilma Šinkevičienė  kovo 9 dieną dalyvavo Vilniuje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vykusiame mediacijos (tarpininkavimo) lektorių susitikime – supervizijoje su tarpininkavimo (mediacijos) metodo autoriumi prof. Dr. Hans – Dieter Will (Vokietija). Renginyje taip pat dalyvavo mokyklinės mediacijos mokslininkai ir praktikai: Lenore Kahlev (Vokietija), Veronika Korkla (Latvija), lektoriai Zigmas Giedrimas,  Valdemaras Šoblinskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus specialistė Asta Dilytė, Socialinių pedagogų asociacijos direktorė Dr. Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos Edukologijos universiteto dėstytojai. Susitikimą organizavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė Sandra Valantiejienė. 

Renginio dalyviai turėjo galimybę aptarti mokyklinės mediacijos diegimo galimybes švietimo įstaigose Lietuvoje. Pagal prof. Dr. Hans Dieter Will sukurtą metodiką 2017 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko 80 val. tarpininkavimo (mediacijos) kvalifikacijos tobulinimo programos lektorių mokymai Vilniuje ir Klaipėdoje. 

Šiuo metu yra parengta nacionalinio lygio socialinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijose: tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir praktinis taikymas“. Programa akredituota Ugdymo plėtotės centre. Pagal šią programą Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė Vilma Šinkevičienė  ves mokymus švietimo įstaigų socialiniams pedagogams. 

Mokyklinė mediacija yra konfliktų, kylančių mokykloje, valdymas. Viena aktualiausių šiuolaikinės mokyklos problemų yra konfliktai ir negebėjimas veiksmingai jų spręsti. Mokyklinė meditacija – tai nauja galimybė mokytis bendrauti kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgūdžius, empatiją, kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus.

Skip to content